Art@Site www.artatsite.com Jaume Plensa Love Leeuwarden
Artist:

Jaume Plensa

Title:

Love

Year:
2017
Adress:
Stationsplein
Website:
Love is an artwork with a boys- and girls-face directed on each other. She has an oval-shaped face, large eyes, a nose that comes out of her forehead, a nosetip on an angle and long ears. The boy's eyes are closely standing, eyebrows with a firm onset, a high hair implant, a connection between the nose and the lips, an upperlip with a curved shape. Would they come from England?
Vertaling
Love is een kunstwerk met een jongens- en meisjesgezicht die naar elkaar gericht zijn. Het meisje heeft een ovaal gezicht, heeft grote ogen, een neus die voortkomt uit het voorhoofd, een neuspunt onder een hoekje en lange oren. De j heeft ogen die dicht bijeen staan, wenkbrauwen met een stevige aanzet, een hoge haarinplant, een verbinding tussen neus en lippen, een bovenlip met een gewelfde vorm. Zouden zij uit Engeland komen?
Theo, www.artatsite.com

Compared with other artworks
Echo (link) has a round face. Her eyebrows lay high and her forehead is short. The top part of her nose lays deep, het nose tip is blunt. She has rectangular nostrils. She has a pout with plain lips. She has cheeks. She has a slim chin. She has no earlobe but connecting ears. The statue has a white surface. Would she come from Cambodia?
Vertaling
Echo (link) heeft een rond gezicht. Haar wenkbrauwen liggen hoog en haar voorhoofd is kort. De bovenkant van haar neus ligt diep, haar neuspuntje is stomp. Ze heeft rechthoekige neusvleugels. Ze heeft een pruilmondje met platte lippen. Ze heeft wangetjes. Ze heeft een slanke onderkin. Ze heeft geen oorlellen maar aansluitende oren. Het standbeeld heeft een wit oppervlakte. Zou zij uit Cambodja komen?

Also Rui Rui (link) has a outspoken face; she has eye-catching features. She has an oval-shaped face. She has big round eyes. She has wide flat eyebrows. Her nose appears at the top of her brow, becomes wider between her eyes and concludes pear-shaped. Her cheeks are high. Two notches connect her nose and her mouth. She has broad flat lips. The middle of her ears tend to the outside. Would she come from Ghana?
Vertaling
Ook Rui Rui (link) heeft een uitgesproken gezicht; ze heeft opvallende kenmerken. Ze heeft een ovaal gezicht. Ze heeft grote ronde ogen. Ze heeft brede en platte wenkbrauwen. Haar neus verschijnt boven haar wenkbrauwen, wordt breder tussen haar ogen en beëindigt peervormig. Haar wangen liggen hoog. Twee streepjes verbinden haar neus met haar mond. Ze heeft brede en platte lippen. Het middelste gedeelte van haar oren neigen naar buiten. Zou zij uit Ghana komen?

Duna (link) has an oval-shaped face. Her eyes are placed obliquely. She has little bags under her eyes. She has great and gentle cheeks. Her nose comes out her forehead and has a blunt ending. It has a small upperlip. Her lower lip in a pout. She has a small double chin. She has round ears. The surface is dark gray. Would she come from The Netherlands?
Vertaling
Duna (link) heeft een ovaal gezicht. Haar ogen zijn schuin geplaatst. Ze heeft walletje onder haar ogen. Ze heeft grote en zachte wangen. Haar neus komt voort uit haar voorhoofd en heeft een stompe beëindiging. Ze heeft een smalle bovenlip. Haar onderlip is een pruillip. Ze heeft een kleine onderkin. Ze heeft ronde oren. Het oppervlakte is donkergrijs. Zou zij uit Nederland komen?

Julia (link) has a outspoken face; she has eye-catching features. She has a long face. She has big round eyes. Her eyebrows tend upward. Her nose appears carefully between her eyes, remains slim until it meets a firm tip of the nose. She has a line on her upper lip and a long chin. She has flat cheeks. You see her bones on both sides of her head. Becase of her side parting in her hair, her face seems longer. The surface is white. Would she come from France?
Vertaling
Julia (link) heeft een uitgesproken gezicht; ze heeft opvallende kenmerken. Ze heeft een langwerpig gezicht. Ze heeft grote ronde ogen. Haar wenkbrauwen neigen omhoog. Haar neus komt heel voorzichtig tussen haar ogen tevoorschijn, blijft slank en gaat over naar een stevige neuspunt. Ze heeft lijnen langs haar boven- en onderlip en een lange kin. Ze heeft vlakke wangen. Je ziet haar beenderen aan weerzijden van haar voorhoofd. Door haar scheiding in haar haar lijkt haar gezicht langer. Het oppervlakte is wit. Zou zij uit Frankrijk komen?

Sanna (link) has no prominent features. She has an oval-shaped face. Her eyes are rather almondshaped than roun shaped. Her nose tends a little bit backwards. She has a delicate line in the middle of her upper lip. She has cheeks. Her forehead is round. She has a little double chin. The statue has a salmiak colored surface. Would she come from Scandinavia?
Vertaling
Sanna (link) heeft geen opvallende kenmerken. Ze heeft een ovaal gezicht. Ze heeft eerder amandelvormige dan ronde ogen. Haar neus neigt een beetje terug. Ze heeft een lijntje in het midden van haar bovenlip. Ze heeft wangetjes. Haar voorhoofd loopt rond. Ze heeft iets van een onderkin. Het standbeeld heeft een salmiak kleurige oppervlakte. Zou zij uit Scandinavië komen?
Theo, www.artatsite.com

TrainJJ:
The fog fountain consists of two white heads: a boy and a girl, each seven metres high. While they are turned towards one another, their eyes are closed. Both faces have an expression of serene, almost meditative calm. The two children's heads are surrounded by a cloud of mist, in which visitors can stroll about. 'They are dreaming,' the artist explains. 'To children, the future is a dream full of promises.' Jaume Plensa was inspired to create his mist fountain when, early one morning, he saw mist hanging low over the fields of Friesland. 'In Friesland,' he says, 'the water comes out of the ground.'
Jaume Plensa is also known from the Crown Fountain in the Millennium park in Chicago, USA.
For the 11Fountains project in Friesland, Netherlands, the Spanish artist and sculptor Jaume Plensa created the 'mist fountain' LOVE in front of the trainstation of Leeuwarden. The 11Fountains project is part of the Leeuwarden Fryslán 2018 | LF2018 - Cultural Capital of Europa.k.nl:
De fontein is zeven meter hoog en bestaat uit twee witte hoofden van een jongen en een meisje die op een ovaalvormig, zwart plateau rusten. Hun gezichten zijn naar elkaar toegewend maar hun ogen zijn gesloten. Beider gezichtsuitdrukkingen zijn sereen, bijna meditatief. 'Ze dromen', zegt Plensa. 'Voor kinderen is de toekomst een droom vol beloftes.'
Plensa kreeg zijn inspiratie voor de mistfontein toen hij 's morgens vroeg de nevel boven de Friese velden zag. 'In Friesland', zei hij, 'komt het water uit de grond.' Om de kinderhoofden heen hangt daarom een twee meter hoge mistwolk waar de bezoeker in rond kan dwalen. Het gebied rondom de fontein nodigt uit tot zitten en rustig genieten van het stadsperk met z'n bloemen en oude bomen. Om vervolgens de mooie stad in te lopen.

www.keunstwurk.nl:
Jaume Plensa is al in het bidbook-stadium voor deelname aan 11Fountains benaderd. Hij bracht in augustus 2014 een eerste bezoek aan Leeuwarden waar hij de burgemeester, enkelerecteur Stadsontwikkeling ontmoette. Het resulteerde in de uitnodiging aan de kunstenaar om mee te denken over de complete herinrichting van het gebied voor het station en daar de door hem te ontwerpen fontein een gezichtsbepalend onderdeel van te laten zijn.
Door Plensa reeds in de ontwikkelfase bij de stedelijke herinrichting te betrekken, is dit drukke en voorheen onoverzichtelijke gebied veranderd in een heldere, richtinggevende entree van de stad met als onontkoombare blikvanger Plensa's fontein Love.
In het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 worden in de loop van het jaar in de elf steden van Fryslán fonteinen geplaatst. Ontworpen door elf kunstenaars van internationale faam.

www.spoorbeeld.nl:
Het werk bestaat uit twee grote witte kinderhoofden die naar elkaar toe gericht zijn. De hoofden, van een jongen en een meisje, verbeelden een toekomst vol beloftes. Beiden hebben de ogen gesloten. Dit zorgt voor een verstilde, serene indruk die versterkt wordt door de nevel die uit de kel opstijgt: een verwijzing naar de mist boven de Friese weilanden. De twee hoofden hebben een afwijkende perspectivische weergave. Afhankelijk van de positie die de beschouwer inneemt, zijn de hoofden licht vervormd: soms is er een natuurlijke weergave te zien; dan weer zijn de hoofden plat en langgerekt.

www.leeuwardeninbeelden.nl:
Voor de gezichten van de jongen en het meisje heeft de kunstenaar twee kinderen uit Catalonia gekozen. Hun namen zijn niet bekend.

www.huisaanhuisleeuwarden.nl:
De hele dag worden de jongen en het meisje gefotografeerd. Selfies worden er de één na de ander gemaakt. Zoals Tilroe het omschrijft: 'Het voorheen onbestemde en rusteloze stationsgebied is veranderd in een prachtige nieuwe entree van Leeuwarden met 'Love', het symbool van jeugd en hoop, als nieuw icoon van de stad.'

'Jaume Plensa', een boek van Andral Tilroe en Teeuwisse:
In het inleidende hoofdstuk schetst Tilroe haar kennismaking met het werk van Plensa aldus: 'Ongeveer als je voor het eerst je toekomstige geliefde ziet ...' Nadat ze in Millennium Park in Chicago de reusachtige dubbelfontein 'Crown Fountain' zag was ze verkocht: 'Water, zegt men, is de bron van het leven en je hoeft maar te zien hoe kleine kinderen schaterend afrennen op zelfs het kleinste plasje water om te weten dat dat waar is.' Om door te gaan met: 'De Romeinen plaatsten fonteinen in het hart van hun steden, als hommage aan de goden en hun genereuze gift.'
Over een aantal geëxposeerde portretten van de tentoonstelling van Museum Beelden aan Zee merkt hij op: 'Heel vaak hebben mensen gezegd dat sculptuur dood is. Ze begrijpen niet dat sculptuur het geweldige vermogen heeft om objecten tot leven te brengen, om op de deur te kloppen, zodat mensen wakker worden. Ik wil hoop voor de toekomst brengen ...'

www.spoorbeeld.nl:
Jaume Plensa (1955) studeerde aan L'Escola Superior de Disseny i Art Llotja en de Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi in Barcelona. Velazquez Prize for the Arts. Plensa werkt over de hele wereld. Hij was docent aan de Ecole nationale superieure des Beaux-Arts in Parijs en is regelmatig gastdocent aan de School of the Art Institute of Chicago. In de openbare ruimte en in musea over de hele wereld zijn beelden van Plensa te vinden: onder andere Dream in Saint Helens (2009) en Body of Knowledge in Frankfurt (2010). Plensa ontwerpt tevens sets en kostuums voor diverse theater- en operaproducti